Для чого треба employee benefits? Як бенефіти “продають” компанію?

Писалося для Highload в травні 2021го.

Employee benefits (також відомі як “плюшки” та “бенефіти”) давно є нормою для ІТ-індустрії. Кожен опис вакансії має в собі варіації на обов’язковий набір із “відпустки”, “гнучкий графік”, “навчання”, “спортзалу”, “страхування” і так далі.

Не зважаючи на це, досі наявний певний брак розуміння стосовно їхньої цінності — як з боку працівників, так і з боку компаній.

Через це, дуже часто за набором бенефітів нічого не стоїть — просто трафаретна калька з типовим набором “переваг”, включно з незмінними “печивом та кавою”. Зазвичай бенефіти навіть ґрунтовно не обговорюють під час співбесід.

Але насправді бенефіти можуть бути потужним аргументом на користь компанії. Дізнаймося, як саме.

Три точки зору на employee benefits

Що таке бенефіти з точки зору роботодавця?

Очима роботодавця, бенефіти є інструментами залучення та заохочення. Основна мета бенефітів — переконати кандидата та утримати співробітника.

  • В обох випадках бенефіти відіграють допоміжну роль, але таку, що підштовхує реципієнта у “правильний бік”.

Різниця полягає у презентації бенефітів різним сегментам аудиторії.

У випадку переконання кандидата — це так звана “додана цінність”, акцентування на аспектах, які збільшують інтерес до пропозиції. Наприклад, покриття витрат на отримання сертифікації або участь у тематичних конференціях.

  • Фокус на професійну цінність, яка множиться на практичну цінність пропозиції.

У випадку утримання співробітника на перший план виходить практичність бенефітів. Наприклад, гнучкий графік роботи, дистанційність, дні на особисті проєкти, бонуси, опціони тощо.

  • Функціонально такі бенефіти спрямовані на підтримку мотивації та продуктивності працівника.

Завданням ейчар є правильно комунікувати ці вигоди з протилежної точки зору (про це згодом).

У цьому полягає великий виклик роботи з бенефітами.

  • Недостатня увага є радше змарнованою можливістю для компанії, якою можуть скористатися конкуренти.

Що таке бенефіти з точки зору працівника?

Сприйняття бенефітів із точки зору кандидатів та працівників дещо складніше. Річ у тім, що бенефіти не є вирішальним фактором в ухваленні рішення.

Бенефіти є вагомим аргументом, але він майже ніколи не переважає інтерес до проєкту\посади та питання заробітної плати.

  • З точки зору працівників, різноманітні бенефіти є наочним прикладом того, як компанія робить сприятливі умови роботи та зміцнює лояльність.

По суті, бенефіти є чимось на кшталт “атмосферних ефектів”, які додають комфорту до робочого процесу.

  • Такі бенефіти як плани особистого розвитку (PDP), фінансування навчання або час на особисті проєкти демонструють бажання компанії не тільки брати, але й давати працівникам можливості для просування вперед, зокрема кар’єрною драбиною.

З іншого боку, рекреаційні бенефіти (відпустка, вихідні, спортзал, корпоративний психолог тощо) є проявом відповідального ставлення до стану здоров’я працівників.

Як щодо бенефітів із точки зору кандидата?

Точка зору кандидата дуже цікава тому, що це, — по суті, приклад “сприйняття як дійсності”.

  • Для кандидата блок із бенефітами є одним з орієнтирів для оцінювання компанії у порівнянні з теперішнім місцем роботи та іншими пропозиціями.

Звісно, сумлінний кандидат може самостійно дослідити та запитати в знайомих, що насправді відбувається в компанії, але бенефіти зазвичай не є основним фокусом такого дослідження (окрім тих випадків, коли це щось екстраординарне, як 20% Project Google).

Як employee benefits віддзеркалюють ціннісну пропозицію роботодавця?

Як можна побачити з попередніх блоків, кожен з них вказує на одну річ з різних боків — ціннісну пропозицію роботодавця.

  • Ціннісна пропозиція роботодавця — це екосистема репрезентації цінностей, підтримки та визнання працівників. Це відповідь на питання “чому варто працювати саме на цю компанію?”

Ціннісна пропозиція роботодавця реалізується через бенефіти працівникам.

  • Певним чином, бенефіти є своєріжним каналом комунікації для трансляції меседжів пов’язаних з ЦПР.

Відповідно, на концептуальному рівні кожен бенефіт так чи інакше наголошує на різних аспектах цінностей та культури компанії.

Розшифруємо найбільш поширені види бенефітів у цьому контексті:

  • монетарні бенефіти (бонуси, опціони тощо) наочно показують як компанія віддячує за сумлінну працю та лояльність.

Висновок

Бенефіти є важливою частиною ціннісної пропозиції, яка за правильної подачі може стати великою конкурентною перевагою компанії.

З іншого боку, для кандидатів та працівників, бенефіти можуть бути зручним семафором того, якою є культура в компанія та як компанія ставиться до своїх співробітників

Writer, translator.