Для чого треба employee benefits? Як бенефіти “продають” компанію?

Писалося для Highload в травні 2021го.

Employee benefits (також відомі як “плюшки” та “бенефіти”) давно є нормою для ІТ-індустрії. Кожен опис вакансії має в собі варіації на обов’язковий набір із “відпустки”, “гнучкий графік”, “навчання”, “спортзалу”, “страхування” і так далі.

Не зважаючи на це, досі наявний певний брак розуміння стосовно їхньої цінності — як з боку працівників, так і з боку компаній.

Через це, дуже часто за набором бенефітів нічого не стоїть — просто трафаретна калька з типовим набором “переваг”, включно з незмінними “печивом та кавою”. Зазвичай бенефіти навіть ґрунтовно не обговорюють під час співбесід.

Але насправді бенефіти можуть бути потужним аргументом на користь компанії. Дізнаймося, як саме.

Три точки зору на employee benefits

Що таке бенефіти з точки зору роботодавця?

 • В обох випадках бенефіти відіграють допоміжну роль, але таку, що підштовхує реципієнта у “правильний бік”.

Різниця полягає у презентації бенефітів різним сегментам аудиторії.

У випадку переконання кандидата — це так звана “додана цінність”, акцентування на аспектах, які збільшують інтерес до пропозиції. Наприклад, покриття витрат на отримання сертифікації або участь у тематичних конференціях.

 • Фокус на професійну цінність, яка множиться на практичну цінність пропозиції.
 • Якщо формулювання конкретно пояснюють цінність певного бенефіту, це може створити додаткову тему для розмови під час співбесіди.

У випадку утримання співробітника на перший план виходить практичність бенефітів. Наприклад, гнучкий графік роботи, дистанційність, дні на особисті проєкти, бонуси, опціони тощо.

 • Функціонально такі бенефіти спрямовані на підтримку мотивації та продуктивності працівника.

Завданням ейчар є правильно комунікувати ці вигоди з протилежної точки зору (про це згодом).

У цьому полягає великий виклик роботи з бенефітами.

 • Недостатня увага є радше змарнованою можливістю для компанії, якою можуть скористатися конкуренти.
 • Водночас, надмірне акцентування на бенефітах під час співбесіди може відлякати кандидата.

Що таке бенефіти з точки зору працівника?

Бенефіти є вагомим аргументом, але він майже ніколи не переважає інтерес до проєкту\посади та питання заробітної плати.

 • З точки зору працівників, різноманітні бенефіти є наочним прикладом того, як компанія робить сприятливі умови роботи та зміцнює лояльність.

По суті, бенефіти є чимось на кшталт “атмосферних ефектів”, які додають комфорту до робочого процесу.

 • Такі бенефіти як плани особистого розвитку (PDP), фінансування навчання або час на особисті проєкти демонструють бажання компанії не тільки брати, але й давати працівникам можливості для просування вперед, зокрема кар’єрною драбиною.
 • Монетарні бенефіти (перформанс бонуси або премії) демонструють, що компанія “визнає належне”. Натомість опціони є винагородою за лояльність компанії та можливість подальшого зміцнення зв’язку.

З іншого боку, рекреаційні бенефіти (відпустка, вихідні, спортзал, корпоративний психолог тощо) є проявом відповідального ставлення до стану здоров’я працівників.

Як щодо бенефітів із точки зору кандидата?

 • Для кандидата блок із бенефітами є одним з орієнтирів для оцінювання компанії у порівнянні з теперішнім місцем роботи та іншими пропозиціями.
 • Від від того, які формулювання використовуються залежить сприйняття того чи іншого бенефіту.
 • Стереотипні описи бенефітів у вакансіях зазвичай зазнають ефекту банерної сліпоти. Вони не справляють враження.
 • Натомість барвисті формулювання викликають сумніви стосовно їхньої відповідності дійсності.
 • Водночас, конкретні формулювання можуть дати достатньо інформації, аби стати темою для обговорення під час співбесіди. До цього має прагнути рекрутер.

Звісно, сумлінний кандидат може самостійно дослідити та запитати в знайомих, що насправді відбувається в компанії, але бенефіти зазвичай не є основним фокусом такого дослідження (окрім тих випадків, коли це щось екстраординарне, як 20% Project Google).

Як employee benefits віддзеркалюють ціннісну пропозицію роботодавця?

 • Ціннісна пропозиція роботодавця — це екосистема репрезентації цінностей, підтримки та визнання працівників. Це відповідь на питання “чому варто працювати саме на цю компанію?”
 • Фактично, це — умови, які роботодавець надає працівникам (або пропонує кандидатам) для реалізації свого потенціалу на роботі.

Ціннісна пропозиція роботодавця реалізується через бенефіти працівникам.

 • Певним чином, бенефіти є своєріжним каналом комунікації для трансляції меседжів пов’язаних з ЦПР.
 • По суті, ціннісна пропозиція роботодавцях складає фундамент того, що “продає” компанію кандидатові.

Відповідно, на концептуальному рівні кожен бенефіт так чи інакше наголошує на різних аспектах цінностей та культури компанії.

Розшифруємо найбільш поширені види бенефітів у цьому контексті:

 • монетарні бенефіти (бонуси, опціони тощо) наочно показують як компанія віддячує за сумлінну працю та лояльність.
 • рекреаційні бенефіти (відпустка, вихідні, тім білдинги і т.д.) демонструють, що компанія сприяє соціалізації колективу, дбає про добробут співробітників, допомагає запобігати вигоранню і поважає їхній баланс особистого життя та роботи.
 • бенефіти професійного зростання ілюструють зусилля компанії на збільшення цінності працівника та створення взаємовигідних стосунків. Досить часто такі бенефіти поєднуються з можливостями кар’єрного зростання (так званий upskilling та внутрішній рекрутинг).

Висновок

З іншого боку, для кандидатів та працівників, бенефіти можуть бути зручним семафором того, якою є культура в компанія та як компанія ставиться до своїх співробітників

Writer, translator.