Що мотивує працівників українського IT?

Чому важливо досліджувати фактори мотивації?

Мотивація співробітників не стається просто так. Це комбінація факторів, які разом утворюють рушійну силу. Наприклад:

 • баланс роботи та особистого життя;
 • помірність робочого навантаження;
 • адекватний колектив;
 • належна оплата праці;
 • винагорода за старання та інші.
 • Наприклад, спеціалісти не розуміють впливу своєї праці на розвиток та успіх компанії.
 • Через це, вони радше “тягнуть лямку” замість того, щоб пропонувати нові ідеї та брати на себе ініціативу. Як наслідок, вони з більшою вірогідністю підуть в іншу компанію з вигіднішими для себе умовами.

Чому це насправді велика проблема?

Резонно зазначити, що наведений приклад є типовою ситуацією, в якій немає нічого дивного. Але насправді, це ілюстрація двох явищ:

 1. Відсутність зворотнього зв’язку між працівниками та керівництвом.
 2. Брак довіри між сторонами.
 1. Працівники ІТ компаній схильні тримати свої настрої при собі та не висловлювати їх привселюдно. Винятком є анонімні відгуки на відкритих майданчиках.
 2. HR менеджери підходять до цього питання на рівні формальності.

Фактори мотивації та демотивації

 • Варто зазначити, що ці фактори демонструють суб’єктивне ставлення респондентів, яке формується на основі особистого досвіду.
 • Український ІТ сегмент потерпає від феномену “овертайму” або так званих “довгих годин”. Незалежно від причин, зловживання цією практикою сприяє вигоранню працівників (в деяких випадках навіть сприяє проблемам зі здоров’ям) та спонукає їх задуматися про пошук роботи, яка залишає час для особистого життя.
 • Так чи інакше, монетарна винагорода становить основу мотивації працювати на тому чи іншому місці. Обсяг винагороди, її стабільність та можливість для зростання є очевидними пріоритетами для ІТ спеціалістів.
 • З іншого боку, відсутність стабільної оплати, нерегулярність виплат або коливання обсягу оплати сприяють пригніченню працівників та спонукають шукати іншу роботу з кращою культурою виплат зарплати.
 • Людський фактор відіграє велику роль в підтримці мотивації працівника. Перебування в одному колективі з людьми, з якими цікаво спілкуватися та в яких можна навчитися новому спонукає бути частиною команди та рухатися вперед. Варто зазначити, що стосунки з керівництвом обрало на 20% менше респондентів.
 • З іншого боку, “токсична культура” може нейтралізувати мотивацію працівника влитися в колектив та, як наслідок, скоротить його перебування в компанії. Це може бути гендерна дискримінація або офісне політиканство з розподілом на “групи”. З іншого боку, “токсичною культурою” можуть бути нераціональні вимоги до результативності працівників.
 • Проблема “токсичності” має багато проявів, але загалом це поняття асоціюється з колективом та робочим процесом, який спричиняє активний дискомфорт або навіть приниження працівників за різними ознаками. Основною ознакою токсичності культури компанії є невиправданий стрес для працівників.
 • Фактор “цікавих завдань” окреслює ступінь захоплення працівником сфери виконання роботи загалом, підходу до реалізації завдань, можливості для творчого виразу (в широкому розумінні) та відчуття впливу результату своєї роботи на загальний стан справ.
 • З іншого боку, багато чого залежить ві структурованості робочого процесу, коли людина розуміє що від неї вимагається та в якій послідовності проходить робота. Відсутність усталених підходів та хаотичність розподілу завдань відіграють роль “бомби уповільненої дії” в свідомості працівника. Він може майоріти на обрії тривалий час, а потім обернутися руйнацією немов Ланселот з “Монті Пайтон і Святий Грааль”.

Причини залишатися або шукати нову роботу

 • Якщо компанія комунікує, що сумлінна праця є запорукою просування, це сприяє утриманню працівників та збільшенню результативності їхньої праці.
 • Якщо компанія не передбачає таких можливостей взагалі або практикує вибіркове застосування цієї практики, це може стати суттєвим фактором в рішенні працівника змінити місце роботи.

--

--

Writer, translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store