Як онбординг програмує працівників на успіх?

У чому завдання і складність онбордингу?

Основне завдання онбордингу — успішно “занурити” нового співробітника в курс справ — познайомити з колективом, пояснити особливості культури компанії, адаптувати до робочого процесу.

  • інформаційне “бомбардування” в перший робочий день;
  • абстрактні вимоги до працівника та неузгоджені очікування з обох сторін;
  • поверхнево оформлена супровідна документація про різні робочі моменти;
  • непроговорена важлива інформація через хибне припущення, що новий працівник “і так в курсі, що до чого”.

Онбординг та успіх: де зв’язок?

Онбординг — це більше ніж просто процес орієнтування новачка в перші дні. Насправді, це — тривалий процес, наслідки якого залишаються відчутними надовго.

Поступове занурення в культуру компанії.

Однакове розуміння корпоративної культури працівниками є визначальним фактором для їхньої довготривалої співпраці з компанією.

  • З одного боку, треба пояснити, навіщо компанія існує, чим керується та як реалізує мету своєї діяльності.
  • З іншого — треба створити умови для того, щоб новий працівник остаточно налаштувався на одну “хвилю” з компанією. Наслідком належного ознайомлення з культурою компанії є створення глибшого зв’язку з компанією та більшої до неї лояльності.

Розуміння впливу працівника на компанію.

Пояснення ролі нового працівника в досягненні цілей компанії є дієвим інструментом мотивації на початковому етапі роботі.

  • помірної автономії в ухваленні рішень стосовно виконання завдань;
  • залучення до обговорень та планування, надання можливості висловлювати власну думку та обговорювати робочі питання на рівних.

Наголошення на важливості свіжого бачення.

Відмінне від звичного бачення, з яким, на щастя, часто приходять нові працівники, стає в нагоді для оптимізації робочих процесів, покращення комунікації та презентації різних аспектів компанії.

***

Отже, хочете, щоб ваша команда поповнювалася професійними, натхненними та відданими людьми — огорніть їх належною увагою і підтримкою вже у перші дні роботи.

--

--

Writer, translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store