Як pet projects допомагають в пошуку роботи? Пояснюємо

 • Зазвичай ці наміри здійснюються у вигляді різноманітних pet projects.
 • Водночас, така практика допомагає просуватися в професійній діяльності не зосереджуючись на одному контексті.
 • Ось що потребує пояснення — пет проєкти є надзвичайно дієвим інструментом у пошуку роботи. І не тільки через свої очевидні ознаки.

Який стосунок мають пет проєкти до пошуку роботи?

Пошук роботи багато чим нагадує прилад Руба Голдберга — це простий процес, який має надзвичайно складну механіку. Вона обумовлена великою кількістю факторів, залучених до ухвалення рішення про винаймання спеціаліста.

 • Що це означає? Сприйняття спеціаліста рекрутерами та іншими відповідальними особами в процесі рекрутингу на основі наявної інформації — від профілів у мережі, резюме та під час співбесід.
 • Чому це важливо? Презентація веде до прийняття рішення. Це не тільки відповідність резюме вимогам позиції, але й наратив, який програміст презентує протягом пошуку роботи та співбесід. У ширшому розумінні це — те, що маркетологи звуть “унікальна ціннісна пропозиція”.

Чим є pet project у контексті пошуку роботи?

У контексті пошуку роботи пет проєкти відіграють роль прикладної ілюстрації певних аспектів експертизи. Ось як воно виходить:

 • Наприклад, існує набір вимог до певної посади. Скажімо, вміння налагоджувати збір інформації з джерел для подальшого аналізу та візуалізації. За допомоги трекінг пікселів на json-таблицю і далі на Data Studio.
 • Що може зробити програміст? Вказати в резюме чи мотиваційному листі, що він знає, як це робиться? Відповісти на запитання під час співбесіди? Зробити тестове?
 • Або можна підготувати наочний варіант рішення та перескочити через кілька пунктів співбесіди.
 • Для junior-спеціалістів — пет проекти є замінником професійного досвіду. Це вимушений крок, адже є потреба показати свої навички за відсутності досвіду роботи.
 • Для middle та senior спеціалістів — пет проєкти є частиною умовного плану особистого розвитку. Це може бути стихійний або системний процес вивчення різних технологій/методик для подальшого використання в основній роботі.
 • Зі зростанням кваліфікації пет проєкти можуть перетворюватися на своєрідні помірно-ризиковані віртуальні бізнесові експерименти. В цьому випадку, це практичне випробування ідеї малого масштабу для визначення валідності та релевантності задуму до подальшого розвитку в повноцінний бізнес-проєкт. У такому разі, пет проєкт охоплює не тільки безпосередньо програмування та дизайн, але й певні аспекти проєкт-менеджменту та бізнес-.

Чому проактивність важлива в пошуку роботи, (та до чого тут пет проєкти)?

Поняття “проактивності” в контексті пошуку роботи часто зводиться до написання в підзаголовку профілю LinkedIn “відкритий до нових пропозицій” та відправляння резюме на релевантні вакансії. Насправді все складніше.

 • По суті, це — оповідь про hard skills за допомоги soft skills.
 • З одного боку, це — доступний виклад інформації. З іншого боку, це — кооперація між потребами двох сторін.
 • Це — не просто “подати всі правильні факти та залишити їх на розсуд рекрутеру”. Замість цього відбувається риторика, переконання співрозмовника. Власне це і є продуктивністю.

Як рекрутери сприймають pet projects?

Раніше в цій статті я згадував про те, що процес рекрутингу нагадує прилад Руба Голдберга. Це стосувалося безпосередньо роботи рекрутерів із кандидатами.

Наочний приклад експертизи з певними технологіями і методиками

Фактично “приклад експертизи” є чимось на кшталт центральної тези пет проєктів. Пет проєкти робляться для цього, але в контексті пошуку роботи це сигналізує про бажання показати фактичні результати роботи.

 • Що бачить рекрутер? Бажання показати вміння працювати з певними технологіями, відкритість та прозорість стосовно свого досвіду. Також — повагу до дотримання домовленостей та вміння знаходити обхідні рішення для обмежень.

Ознака особистого професійного розвитку (upskilling)

Окрім власне демонстрації навичок із певною технологією, пет проєкти також ілюструють зусилля, які докладає спеціаліст для опанування теми та подальшого поглиблення навичок.

 • Що бачить рекрутер? Пет проєкт є переконливим індикатором практичного закріплення знань та відкритості у представленні результатів навчання чи дослідження.
 • Де ще це стає в нагоді? Окрім власне пошуку роботи, системне використання пет проєктів дуже допомагає у процесах перегляду посадових обов’язків, заробітної плати та кар’єрного розвитку.

Пет проєкт як аналог тестового завдання

Для рекрутера пет проєкт є показником рівня експеритизи. Це — певна гарантія, яка по суті дає пет проєкту роль де-факто dry run прийдешнього тестового завдання.

 • Навіть коли пет проєкт не замінює тестове завдання, він слугує суттєвою конкурентною перевагою, яка може підкреслити подальше виконання тестового завдання або компенсувати можливі недоліки.
 • З іншого боку, пет проєкт може трансформувати тестове завдання — зазвичай у плані зменшення обсягу або зміни фокусу на інші елементи.

Вияв особистого інтересу до праці

Ось це найцікавіше. HR-менеджери та рекрутери часто говорять про те, як вони шукають людей, які не просто “тянуть лямку”, ходять на роботу не тільки заради зарплати, а тих, які “палають” своєю професією і працюють заради досягнення особистих звершень.

 • У деяких ситуаціях наявність належно представлених пет проєктів може компенсувати брак досвіду чи експертизи в певних сферах на фоні інших кандидатів на посаду більш-менш на факторі “вогні в очах” або, щонайменше, закріпити контакт “на перспективу”.

Пет проєкт як інструмент особистого бренду

На сьогодні доволі типовим сценарієм розвитку подій є вихід рекрутера на кандидата через профайл у мережі (зазвичай це LinkedIn, бо через нього легше проводити boolean search).

 • Опис проекту має достатньо вичерпну інформацію, аби бути знайденим та привернути увагу.
 • Зазвичай це комбінація подачі інтенції, цінності проєкту, опису результатів та відповідних ключових слів.
 • З іншого боку, є оповідь про проєкт — супровідна активність пов’язана з проєктом, яка документує робочий процес, розповідає про досягнення, апдейти, інсайти стосовно технічних рішень.
 • У контексті пошуку роботи, це більш сфокусована підтримка видимості на соціальних платформах.
 • Такі апдейти допомагають рекрутеру під час дослідження софт скілів кандидата.
 • Відповідно, наочно показати свої навички з пошуку рішень, вирішення проблем, out-of-the-box thinking, can-do approach — то хороша ідея.

Висновок

Таким чином пет проєкти допомагають розробникам у пошуку роботи. Загалом робота над пет проєктом може вийти далеко за межі звичайної вправи в застосуванні технології або перевірки гіпотези.

--

--

Writer, translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store