Писалося для Highload в березні 2021го.

Мотивація є однією з рушійних сил ефективного робочого процесу. Це ознака компаній, які мають колективи однодумців, що поділяють цінності та досягають спільних цілей.

Таке формулювання виглядає труізмом, але переважно через те, що забагато компаній декларують це виключно на словах.

Протягом листопада-грудня 2020-го року, CNA…

Писалося для Highload в травні 2021го.

Employee benefits (також відомі як “плюшки” та “бенефіти”) давно є нормою для ІТ-індустрії. Кожен опис вакансії має в собі варіації на обов’язковий набір із “відпустки”, “гнучкий графік”, “навчання”, “спортзалу”, “страхування” і так далі.

Не зважаючи на це, досі наявний певний брак розуміння стосовно їхньої…

Писалося для Forbes Ukraine в травні 2021го.

Описуючи перші дні перебування на новій роботі, чимало людей пригадують, що відчували “всеосяжну невідомість”. Це відчуття, як показує практика, з кожним днем скорочується, аж поки не зникає, що сигналізує: період онбордингу завершився.

Онбординг чимось схожий на архітектуру: так само, як і у зведенні…

Писалося для Forbes Ukraine в березні-квітні 2021го

Кваліфікований топ-менеджмент багато в чому визначає успішність компанії в довгостроковій перспективі. Але топ-менеджери не ростуть на деревах.

Пошук кандидатів на виконавчі посади потребує підходу, який мінімізує кількість невідомих факторів у процесі. …

Писалося для Highload в березні 2021го року. Тут текст поданий мовою оригіналу.

Різнобічність — одна з визначних рис роботи програміста, адже займатися програмуванням можна не тільки “на роботі”, але й переслідуючи власні цілі — розваги, навчання, розвідки.

  • Зазвичай ці наміри здійснюються у вигляді різноманітних pet projects.
  • Водночас, така практика допомагає…

May 2018

Advertisements are something any user of the internet is accustomed to and unfortunately often disgusted by. It is easy to see why — ads are seemingly everywhere. They are virtually inescapable, often blatant and obnoxious, and presented in extreme quantities beyond any reason. That is the current state…

The modern Ad Tech industry is at the cutting edge of technological progress. It uses the most advanced data analysis methods and content delivery to present advertising content to the user in the most precise and effective manner.

Ad Tech is fascinating because of all the things it does to…

Volodymyr Bilyk

Writer, translator.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store