Писалося для Highload в березні 2021го.

Мотивація є однією з рушійних сил ефективного робочого процесу. Це ознака компаній, які мають колективи однодумців, що поділяють цінності та досягають спільних цілей.

Таке формулювання виглядає труізмом, але переважно через те, що забагато компаній декларують це виключно на словах.

Протягом листопада-грудня 2020-го року, CNA International IT проводили опитування IT-спеціалістів стосовно різних аспектів робочого процесу.

Серед іншого, ми запитали в респондентів, що мотивує їх на роботі, а також дослідити фактори, які переконують їх залишатися або шукати нову роботу.

Результатами дослідження ми ділимося в цій статті.

Чому важливо досліджувати фактори мотивації?

Мотивація співробітників не стається просто так. Це комбінація факторів, які…


Писалося для Highload в травні 2021го.

Employee benefits (також відомі як “плюшки” та “бенефіти”) давно є нормою для ІТ-індустрії. Кожен опис вакансії має в собі варіації на обов’язковий набір із “відпустки”, “гнучкий графік”, “навчання”, “спортзалу”, “страхування” і так далі.

Не зважаючи на це, досі наявний певний брак розуміння стосовно їхньої цінності — як з боку працівників, так і з боку компаній.

Через це, дуже часто за набором бенефітів нічого не стоїть — просто трафаретна калька з типовим набором “переваг”, включно з незмінними “печивом та кавою”. Зазвичай бенефіти навіть ґрунтовно не обговорюють під час співбесід.

Але насправді бенефіти можуть бути потужним…


Писалося для Forbes Ukraine в травні 2021го.

Описуючи перші дні перебування на новій роботі, чимало людей пригадують, що відчували “всеосяжну невідомість”. Це відчуття, як показує практика, з кожним днем скорочується, аж поки не зникає, що сигналізує: період онбордингу завершився.

Онбординг чимось схожий на архітектуру: так само, як і у зведенні будівель, успіх працівника на роботі залежить від того, наскільки якісно був закладений умовний “фундамент”.

Проте часто компанії не надають процесу онбордингу належної уваги. …


Писалося для Forbes Ukraine в березні-квітні 2021го

Кваліфікований топ-менеджмент багато в чому визначає успішність компанії в довгостроковій перспективі. Але топ-менеджери не ростуть на деревах.

Пошук кандидатів на виконавчі посади потребує підходу, який мінімізує кількість невідомих факторів у процесі. На такому рівні наслідки від винаймання “не того” кандидата для організації можуть мати серйозні наслідки.

Саме з цієї потреби сформувався метод topgrading, про який ми розповідаємо в цій статті.

Що таке Topgrading?

Topgrading — це метод організації добору персоналу, який застосовує системний збір інформації та розгорнуте використання аналітики для гарантування якісного результату.

  • Основна мета топгрейдингу — сформувати вичерпний портрет кандидата, його особистісних рис та професійних…

Писалося для Highload в березні 2021го року. Тут текст поданий мовою оригіналу.

Різнобічність — одна з визначних рис роботи програміста, адже займатися програмуванням можна не тільки “на роботі”, але й переслідуючи власні цілі — розваги, навчання, розвідки.

  • Зазвичай ці наміри здійснюються у вигляді різноманітних pet projects.
  • Водночас, така практика допомагає просуватися в професійній діяльності не зосереджуючись на одному контексті.

Але це загальновідомі факти.

  • Ось що потребує пояснення — пет проєкти є надзвичайно дієвим інструментом у пошуку роботи. І не тільки через свої очевидні ознаки.

У цій статті ми розповімо, як саме та що треба зробити, аби воно було так.

Який стосунок мають пет проєкти до пошуку роботи?

Пошук…


Today information is the most valuable thing in the world. Everybody wants some for their reasons.

When other things roll in and out of fashion and demand — the only thing of value that indeed remains constant is information.

  • That is what makes the wheel turning; that is what makes it all tick-tick-tick and Sha-la-la.

And there is no place where it is more apparent than in Ad Tech. But one can’t just take it and sit on it and thus benefit from its supreme radiance just because reasons are firmly in place.

The information on its own is worth…


In this day and age — information is the most valuable thing in the world. No wonder — it is the stuff dreams. They are made off — something of a new universal currency. However, one should know how to use it to make it work for his benefit. And there is no industry where this is more apparent than in the advertising industry and Ad Tech in particular, where competition is so tough one false move can derail everything. And that is where Data Management Platforms (DMP) come in and make and work some sweet Ad Tech Magic.

The…


May 2018

Advertisements are something any user of the internet is accustomed to and unfortunately often disgusted by. It is easy to see why — ads are seemingly everywhere. They are virtually inescapable, often blatant and obnoxious, and presented in extreme quantities beyond any reason. That is the current state of things. Because of that AdBlock is a thing.

It didn’t happen overnight. The rise of Ad Blocking was a long and winding process that spurred from simple irritation. …


The modern Ad Tech industry is at the cutting edge of technological progress. It uses the most advanced data analysis methods and content delivery to present advertising content to the user in the most precise and effective manner.

Ad Tech is fascinating because of all the things it does to present the most accurate content to the user. All the algorithms are used to analyze user behavior, match it with the current ad inventory, and deliver the content. A lot is going on behind the scenes of the simple ads delivery operation.

What is Real-Time Bidding?

The real-time bidding approach was developed in the…


Source

The world of digital advertisement is strange and confusing. All those buzzwords: ad remarketing vs. retargeting, data management platform, fraud detection, data segmentation, and so forth. Sometimes it seems like The Internet was made specifically for it.

  • On the one hand, ads are simply a means of promoting specific products and services — a reasonable solution for exposure.
  • But on the other hand, if you think about the mechanics behind delivering this or that ad to the customer — it gets really-really complicated.

In a way, it is fair to say that digital advertisements had evolved into a legitimate kind…

Volodymyr Bilyk

Writer, translator.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store