Topgrading: у чому полягає надійність цього методу добору топ-менеджменту?

Що таке Topgrading?

 • Основна мета топгрейдингу — сформувати вичерпний портрет кандидата, його особистісних рис та професійних навичок, цінностей та інших аспектів для ухвалення виваженого та поінформованого рішення.
 • Здобуття конкурентних переваг є однією з пріоритетних цілей бізнесу. Конкурентні переваги реалізуються через інфраструктуру, яку зводить топ-менеджмент. Відповідно, завданням бізнесу є знайти “своїх людей”, здатних розбудувати необхідну для успіху інфраструктуру.
 • Концептуально топгрейдинг обертається довкола ідей Пітера Дрюкера, описаних у книжках The Practice of Management (1954) та Managing for Results (1964). Дрюкер характеризував вміння робити ефективні рішення стосовно людей як одне з найнадійніших джерел конкурентної переваги, але підкреслював, що його складно опанувати. Топгрейдинг пропонує системний підхід до цього питання.
 • Різні елементи цієї методології формувалися в корпоративному середовищі банків та інвестиційних фірм США 1980–90-х років. Прообрази методології практикували у компаніях General Electric, Barclays та Lincoln Motors.
 • Сам термін введений в обіг Бредфордом та Джеффрі Смартами в програмній статті “Topgrading the organization” в 1997-му році. Їхня праця базувалася на досвіді роботи в General Electric наприкінці 1980-х та початку 90-х.
 • Власне, ця стаття систематизувала попередні чисельні напрацювання в цій сфері та звела їх в цілісне бачення. Згодом, стаття розширилася до повноцінної книги, перше видання якої вийшло в 1999-му, а найновіше, третє, у 2012-му.

Які проблеми вирішує методологія Topgrading?

 • Недосконалі процеси або надають недостатньо інформації для прийняття рішення або дозволяють кандидатам контрольовувати “наратив” процесу.
 • Нещирість, прикрашання власних досягнень (так званий феномен fake it til you make it). Наприклад, гайпування позитивних сторін або надмірно детальне описування у пересічних обов’язках чогось екстраординарного.
 • Процес співбесід генерує недостатньо інформації про кандидата — деяким кандидатам вдається приховувати інформацію про своє професійне минуле. Або їх недостатньо детально про нього розпитують.
 • Маніпуляції з рекомендаціями (підхід відомий як “with a little help of my friends”) та брак підтверджених даних за ключовими аспектами бекграунду кандидата.

Переваги методології

Як функціонує topgrading?

 • вибудовується пріоритезація кандидатів у процесі рекрутингу;
 • організовується базовий портрет кандидата відповідно до вимог та співвідносно особистісним якостям.
 • Варто зауважити, що прямолінійне використання системи A, B & C Players фактично обертає її на розподіл кандидатів на сорти.
 • Це не зовсім коректна інтерпретація через те, що система пропонує форму організацію кандидатів як сукупності релевантних даних у контексті процесу.
 • Якщо використовувати її для характеризації кандидата, портрет підганятиметься template та фактично нейтралізуватиме ціннісну пропозицію конкретного кандидата.

Підготовчий етап

визначення вимог до процесу

 • Ключовими є метрики успішності найму загалом, за період, відсоткове співвідношення з невдалими наймами.
 • Сам процес рекрутингу описується дотичними метриками — скільки грошей та часу було витрачено на закриття позиції, скільки спеціалістів залучено, тощо. Ці дані порівнюються зі статистикою по закриттю аналогічних вакансій.
 • Окремо вираховується так звана метрика quality-of-hire. На цьому етапі, вона лише окреслюється як абстрактні умови, які визначають успішність кандидата за початковий період (наприклад, залученість в процес, ініціативність). Ця метрика набуває критичності на 12-му кроці.

формування jobscore card

 • Jobscore card описує вакансію по суті — місію посади, обов’язки (наприклад, керувати продажами продукту), мету (збільшити продажі на 10%), а також методи вимірювання.
 • Через цю призму описуються необхідні компетенції для повноцінного виконання обов’язків.

Первісна вибірка кандидатів

використання нетворкінгу для пошуку кандидатів

формалізація скринінгу кандидатів за допомоги work history form та topgrading snapshot.

проведення телефонного скринінгу

Співбесіди

проведення face to face competency-based interviews (так званих технічних співбесід).

організація tandem topgrading interview

Остаточний аналіз

отримання зворотного зв’язку від двох інтерв’юерів

створення executive summary

 • Це ключовий документ, на основі якого визначається валідність кандидата на посаду.
 • пошук патернів у кар’єрі кандидата (причини зміни роботи, мотивація, характеристика керівництва, співвідношення з референсами тощо).
 • визначення сильних та слабких сторін; зважування позитиву та негативу; Визначення компенсуючих факторів.
 • розшифровка red flags під час співбесід (перерви контакту очей, зміна темпу мови, перехід з простої на складну мови, тощо);

перевірка рекомендацій

Після рекрутингу

 1. онбординг спеціаліста — введення в курс справ, адаптація в робочий процес, знайомство з колективом.
 2. вимірювання успішності процесу — внутрішня аналітика для оцінки якості найму. Веде своє коріння з критеріїв успішності, які формувалися на першому кроці. Застосовується ретроспективно для визначення успішності роботи спеціаліста в організації.

Висновок

--

--

--

Writer, translator.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volodymyr Bilyk

Volodymyr Bilyk

Writer, translator.

More from Medium

Mobile Workforce & Agile Workplace with Microsoft 365 Premium

TYPO3 Tricks and Tips

Should the ‘Number of People Trained’ Be Part of Communicating Impact?

Why Logic Evades Us — Part 1